Vijf elementenleer

Vijf elementenleer

De Bachbloesemremedies zijn onderverdeeld in vijf elementen: vuur, aarde, metaal, water, hout. 

De vijfelementenleer is ruim 1.000 jaar geleden in China ontstaan. Volgens de Chinese geneeskunst staat elk van de elementen in relatie tot één of meer belangrijke organen. De organen zijn op hun beurt weer gekoppeld aan diverse emoties (dit zijn andere dan de door Dr. Bach genoemde emoties).

Klik hieronder op een element en ontdek welke organen bij dit element horen, welke emoties (thema’s) spelen en welke Bachbloesems je bij dit Element kunt gebruiken:


  Element Vuur

Element Aarde

Element Metaal

Element Water

Element HoutDe theorie van de 5 elementenleer

Elementen worden beschouwd als processen, die gebeurtenissen beschrijven, die van nature voorkomen. Deze processen zijn dynamisch en voortdurend aan verandering onderhavig. Ze behelzen in feite de kringloop van mens en natuur.

De elementen kunnen zowel zelfstandige processen vertegenwoordigen, als processen die met elkaar in verband staan. Voorbeelden van een zelfstandig proces:

  • water heeft als kwaliteit dat het nat maakt en naar beneden beweegt.
  • vuur heeft als eigenschap dat het verwarmt en omhoog beweegt.


Processen die met elkaar in verband (cycli) staan, zijn onder andere:
1. voedend/scheppend/initiërend
2. vernietigend/controlerend/beëindigend/stoppend
3. heropbouwend/reparerend/herstellend
4. matigend/minderend

Van vuur (zon) is bijvoorbeeld bekend dat het de aarde verwarmt. Dit is een voedende relatie. Van metaal is bekend dat het hout kan kappen. Dit is een vernietigende relatie.

Hieronder worden kort de voedende en vernietigende cycli toegelicht.

1. De voedende cyclus is als volgt aan te geven:

Hout   –>    Vuur  –>   Aarde  –>  Metaal  –> Water  –>  Hout

Toelichting:
Hout geeft voedsel voor het vuur
Vuur verwarmt de aarde
Aarde brengt metaal voort
Metaal kan water (vloeistof/condens) genereren
Water geeft groei aan het hout, waarna de cyclus zich herhaalt

2. De vernietigende cyclus is als volgt aan te geven:

Vuur   –>   Metaal  –>  Hout   –>  Aarde  –>  Water  –>  Vuur

Toelichting:
Vuur smelt het metaal
Metaal kapt het hout
Hout (wortelstelsel) doorklieft de aarde
Aarde dempt het water
Water dooft het vuur, waarna de cyclus zich herhaalt

Wanneer een orgaan ziek of aangetast is (lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel) betekent dit dat het daarmee corresponderende element eveneens niet goed kan functioneren. Aangezien dat element in alle vier cycli, steeds op een andere plaats, voorkomt zullen tegelijkertijd alle cycli verstoord kunnen zijn, waardoor men zich niet ‘lekker in zijn vel’ voelt.

Hoe meer organen ziek, zwak of overbelast zijn, hoe meer elementen hun werk niet goed kunnen doen en hoe meer men zich uit zijn evenwicht zal voelen.

Het gebruik van bloesemremedies uit de categorie elementen die men wil versterken of herstellen zal het weerstandsvermogen en de immuniteit van het lichaam vergroten. Het natuurlijk genezingsproces wordt weer op gang gebracht.

Naar Bachbloesems element vuur, aarde, metaal, water, hout