24 Pine

Pine

24 Pine

Verontschuldig je je onophoudelijk tegenover anderen, voel je je dikwijls schuldig en neem je zelfs de schuld van anderen op je? Word je geplaagd door een slecht geweten en kun je jezelf niet vergeven? Stel je hogere eisen aan jezelf dan aan anderen? Verwijt je jezelf dit of dat niet beter te hebben gedaan, ook als je hard hebt gewerkt en succesvol bent geweest? Vind je jezelf diep in je hart een lafaard en vertoon je vaak kinderlijk-angstig gedrag? Heb je een overdreven gebrek aan eigenwaarde, voel je je vaak ‘de zondebok’ en verwacht je ieder moment ‘een pak slaag’? Focus je meer op je tekortkomingen dan op je mogelijkheden en ondermijn je jezelf constant met een negatieve innerlijke dialoog? Streef je doelen na die in feite onbereikbaar voor je zijn? Kan je moeilijk iets ontvangen? Ontzeg je jezelf innerlijk het recht op leven of liefde, omdat je onbewust meent deze niet te verdienen? Gebruik je uitdrukkingen als: ‘wat stom he’?, of  ‘ik wil iemand niet lastig vallen’?

 

De bloesemremedie Pine helpt je ‘op te staan’, door je los te maken en te bevrijden van al je schuldgevoelens. Je kunt weer blij  zijn en ongebreideld genieten. Je ziet je fouten en vergissingen in en accepteert deze. Je ervaart daarbij oprecht berouw in plaats van misplaatste schuldgevoelens.  Je begrijpt dat je jezelf niet langer hoeft te straffen. Je kan vergeven en vergeten. Je ontwikkelt zelfwaardering en een diep begrip voor menselijke gevoelens.

Nederlandse benaming: Grove Den

Bloesemremedies bij ontmoediging en wanhoop (element water, groep 6)

< remedie 23     > remedie 25