38 Willow

Willow

38 Willow

Ben je verbitterd en woedend over het leven? Voel je je door het leven onrechtvaardig behandeld? Ben je verhard door bitter leed, zoals oorlog of  sterfgevallen? Voel je je slachtoffer van een boosaardig lot dat het steeds op jou heeft voorzien? Geef je anderen de schuld van je ellende of wijt je deze aan de omstandigheden? Misgun je anderen hun gezondheid of geluk? Accepteer je hulp van anderen als iets vanzelfsprekends, waardoor men zich op den duur van je afwendt? Gebruik je uitdrukkingen als ’waar heb ik dat aan verdiend?’ of  ‘hoe kan het leven zo onrechtvaardig zijn’? Koester je venijnige gedachten, neem je anderen in stilte iets kwalijk? Loop je voortdurend te mopperen in jezelf? Geef je met tegenzin toe dat het beter met je gaat, wanneer je herstellende bent van een ziekte?

 

De bloesemremedie Willow laat je de samenhang zien tussen je denken en de externe gebeurtenissen. Je wordt ervan bewust dat alleen jij je lot kunt bepalen en het zelf in de hand hebt om je geluk te creëren. Je ontwikkelt de kracht van positief denken. Je gaat meer en meer positieve situaties aantrekken. Je gevoelens ontdooien. Je gaat rust, vertrouwen en optimisme uitstralen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen lot. Je wordt van slachtoffer tot bouwmeester van je leven.

Nederlandse benaming: Wilg

Kijk hier voor meer bloesemremedies bij ontmoediging en wanhoop (element water, groep 6)

remedie 37     > remedie 39