25 Red Chestnut

Red Chestnut

25 Red Chestnut

Ben je overmatig bezorgd om de veiligheid en het welzijn van een geliefde (bijv. kind, moeder, partner) en vrees je meteen het ergste als deze wat later thuiskomt dan was afgesproken? Maak je je niet druk om jezelf en wil je niet dat anderen zich zorgen om jou maken? Kan je ‘s nachts pas gaan slapen wanneer je kind veilig is thuisgekomen van de disco of film? Ben je eerst gerust, wanneer je volwassen zoon na een vliegreis heeft gebeld en doorgegeven heeft veilig te zijn geland? Vreet je je op van de zenuwen, wanneer bij een van je dierbaren zich een onschuldig symptoom voordoet en vrees je gelijk een ernstige ziekte? Druk je je kind steeds op het hart voorzichtig te zijn?

 

De bloesemremedie Red Chestnut geeft je rust en vertrouwen, dat de ander zonder jouw hulp bepaalde lessen zal leren. Je leert inzien dat iedereen een eigen levensplan heeft en voor zichzelf verantwoordelijkheid kan en moet dragen. Je gaat beseffen dat je, in plaats van de ander met jouw angst levensvrijheid te ontnemen, ervoor kan kiezen deze op afstand positieve energie toe te zenden. Je ontwikkelt het vermogen om je overbezorgdheid om te polen door de gewenste situatie te visualiseren, bijv. een veilig thuiskomst.

Nederlandse benaming: Rode Kastanje

Kijk hier voor meer bloesemremedies bij angst (element water, groep 1)

< remedie 24     > remedie 26